Regionala Iași lansează reparații la un pod de pe linia feroviară Bucovina-Ardeal

Regionala Iași a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează reparații la un pod de pe linia feroviară Bucovina-Ardeal.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparații la Pod km 36+088 linia 517 Suceava-Gura Humorului – proiectare și execuție”. Valoarea totală estimată a contractului este de 4.711.024,09 lei, echivalentul a aproximativ 950.000 de euro.

În principal, sunt necesare proiectarea și execuția lucrărilor de reparații, care să prevadă următoarele categorii de lucrări principale, așa cum sunt descrise în Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție nr. 86/2021 scenariul II actualizat: lucrări de consolidare la nivelul infrastructurii podului; înlocuirea suprastructurii podului; execuția căii pe pod; lucrări de reparații la nivelul elementelor de racordare; lucrări de reparații, execuția de porți noi de gabarit; punerea în siguranță a instalațiilor electrice; cheltuieli cu asigurarea circulației călătorilor.

Atât serviciul de proiectare, cât şi executarea lucrărilor vor fi realizate de către personal calificat din cadrul societăților specializate, autorizate și agrementate de către AFER, conform Ordinului nr.290/2000.

Condiții de participare la licitația pentru podul de pe linia feroviară Bucovina-Ardeal

Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani, respectiv cinci ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au prestat servicii/executat lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar, având ca obiect:

– servicii de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii, de proiectare lucrări în domeniul feroviar, prestate în ultimii trei ani, în valoare cumulată de minimum 140.000 de lei (fără TVA), îndeplinirea acestui nivel valoric urmând a fi demonstrată prin valoarea serviciilor similare cu obiectul procedurii, realizate în cadrul a maximum trei contracte, dintre care cel puțin unul să includă elaborarea documentațiilor de proiectare pentru lucrări de construcţii sau reparații sau modernizări sau consolidări la poduri sau viaducte sau pasaje inferioare/superioare CF;

– lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii, de execuție lucrări în domeniul feroviar, executate în ultimii cinci ani în valoare cumulată de minimum 4.405.000 de lei (fară TVA), îndeplinirea acestui nivel valoric, urmând a fi demonstrată prin valoarea lucrărilor similare cu obiectul procedurii, realizate în cadrul a maximum trei contracte, dintre care cel puțin unul să includă execuția de lucrări de construcţii sau reparații sau modernizări sau consolidări la poduri sau viaducte sau pasaje inferioare/superioare CF.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 aprilie 2024, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 2 august 2024.

Sursa: Regionala Iași lansează reparații la un pod de pe linia feroviară Bucovina-Ardeal (clubferoviar.ro)