Noile norme de autorizare a gărilor au intrat în vigoare

În Monitorul Oficial partea I nr 44 din 18 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul privind noile norme de autorizare a gărilor.

Ordinul nr. 17/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora a fost publicat în MO.

După cum a explicat aici Club Feroviar, Ordinul prevede că autorizațiile de funcționare a gărilor vor trebui vizate mai rar de către ASFR. Termenul de vizare era de doi ani până în prezent, urmând să devină cinci ani după aprobarea proiectului de act normativ.

,,Autorizaţia permanentă este documentul cu regim special, nominal şi netransmisibil, care se acordă pentru o perioadă de 10 ani de la data eliberării şi este valabilă cu condiția vizării sale de către ASFR la 5 ani (…) Autorizaţia provizorie este documentul cu regim special, nominal şi netransmisibil, care se acordă pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire cu încă un an”.

Vechea formă a actului, și anume OMT 340 1999 prevedea în anexe: Autorizaţia permanentă este documentul cu regim special, nominal şi netransmisibil, care se acordă pentru o perioadă de 10 ani de la data eliberării şi este valabilă în condiţiile vizării sale de către AFER la intervale de 2 ani (…) Autorizaţia provizorie este documentul cu regim special, nominal şi netransmisibil, care se acordă pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire cu încă un an, tarifată cu 50% din tariful de autorizare.

Sursa: https://clubferoviar.ro/noile-norme-de-autorizare-a-garilor-au-intrat-in-vigoare/