Începe reparația liniei Dornești – Putna

Începe reparația liniei Dornești – Putna. Sucursala Regională CF Iași a atribuit contractele pentru „Expertiză + DALI” privind reparațiile necesare liniei de cale ferată 515 Dornești – Gălănești – Putna.

Câștigător al contractului a fost asocierea I.S.P.C.F./ BAICONS IMPEX SRL.

Contractul constă în:

ETAPA I: Elaborare studii și expertiză tehnică

• Tema de proiectare

• Studii topografice

• Studii geotehnice

• Studiu de trafic și circulație

• Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilităților/instalațiilor

• Studii de Mediu

• Alte studii necesare privind indeplinirea obiectivului de investitii

• Expertiză tehnică

ETAPA II: Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)

• Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)

• Documentație tehnică pentru obținere avize, acorduri și plata taxelor aferente, inclusiv obținerea tuturor avizelor și acordurilor și autorizațiilor solicitate prin Certificatul de urbanism.

Începe reparația liniei Dornești-Putna

Valoarea contractului este de 1,01 milioane lei, iar durata contractului este de 349 de zile, din care: 150 de zile elaborare expertiză + studii de teren, 79 de zile elaborare DALI, și 120 de zile Obținere avize și acorduri + aprobare documentații de către Beneficiar.

Citește și Linia Dornești – Gura Putnei – Putna se redeschide

Sursa: Începe reparația liniei Dornești-Putna (clubferoviar.ro)