CONSILIUL FEROVIAR: CFR TREBUIE SĂ CALCULEZE TUI ÎN FUNCȚIE DE COSTURILE ÎNREGISTRATE

Măsura trebuia aplicată încă de acum doi ani, obligație ce revine operatorului național și Ministerului Transporturilor prin regulamentele UE, spune Consiliul Feroviar.
          Modul de calcul al TUI nu se realizează ţinând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2015/909, pe baza costurilor generate direct în urma exploatării serviciului de transport feroviar, potrivit raportului privind infrastructura dat publicității marți de către Consiliul Feroviar.
CFR lucrează în prezent la stabilirea unei metode de repartizare a categoriilor de costuri pe elemente specifice, atât pentru TUI, cât şi pentru serviciile conexe, pentru anul 2019. Modelarea costurilor directe face obiectul proiectului “Serviciul de consultanţă pentru calculul tarifului de utilizare a infrastructurii CFR”.
Administratorul de infrastructură, respectiv CFR SA, ar fi trebuit să comunice Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar metoda sa de calculare a costurilor directe și, după caz, un plan de introducere treptată, cel târziu până la 3 iulie 2017.
Metoda actuală de calcul a TUI ține cont de următoarele elemente tarifare: distanța parcursă de tren, tonajul brut al trenului, tipul de trafic (marfă sau călători), ruta de circulație şi clasa secției de circulație și dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracțiune.

          Cum au evoluat veniturile din TUI

          În anul 2018, faţă de anul 2016, administratorul infrastructurii a înregistrat o scădere a veniturilor din TUI pentru transportul feroviar de călători de aproape 2,5% şi a celor din TUI pentru transportul feroviar de marfă de aproape de 4%. Pe de altă parte, gestionarii de infrastructură au înregistrat o creştere cu circa 5% a veniturilor din TUI pentru transportul feroviar de călători şi cu aproximativ 24% a veniturilor din TUI pentru transportul feroviar de marfă.
Rzultatele nete înregistrate au fost însă în scădere. Cel net al CFR SA s-a diminuat cu 97%, în perioada analizată, păstrându-se însă pozitiv. În schimb, rezultatul net al gestionarilor de infrastructură a fost negativ, comparativ cu 2016, când acesta a atins 6,89 milioane de lei.
Consiliul Feroviar spune că, din informaţiile furnizate de CFR SA şi gestionarii de infrastructură feroviară, rezultă o scădere importantă a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru reparaţii şi întreţinerea infrastructurii feroviare.
Pe de altă parte, au crescut sumele alocate din sursele proprii ale administratorului infrastructurii şi gestionarilor pentru finanţarea infrastructurii feroviare.

          Unde se poziționează nivelul TUI din România

          Conform informaţiilor cuprinse în ultimul Raport de monitorizare a pieţei feroviare europene, aferente anului 2016, publicat de IRG-Rail, în anul 2018, România a ocupat a unsprezecea poziţie în ceea ce priveşte nivelul mediu al TUI plătit de operatorii de transport feroviar de marfă şi pasageri (2,58 euro pe tren-km) din totalul celor 28 de ţări care au raportat aceste informaţii. Potrivit raportului, tarifele medii de acces pe calea ferată diferă între statele membre IRG-Rail, în funcţie de tipuri de trenuri şi de liniile specifice.

          Infrastructurile de servicii feroviare nu s-a dezvoltat

          Conform informaţiilor furnizate de CFR SA şi de gestionarii de infrastructură, numărul infrastructurilor de servicii a rămas aproape constant în perioada 2016-2017, ceea ce indică faptul că nu s-au făcut investiţii pentru dezvoltarea acestor servicii.
În ceea ce priveşte veniturile obţinute din TSA (Tarife Servicii Anexe) de către Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”SA şi gestionarii de infrastructură feroviară, acestea au înregistrat o scădere de 6% în anul 2018, faţă de anul 2016, în timp ce cheltuielile aferente prestării acestor servicii s-au majorat cu 31%. Datele indică un nivel al cheltuielilor pentru serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor de servicii mai mare decât cel al veniturilor obţinute din TSA. În anul 2018 cheltuielile au depășit veniturile cu peste 22%.
Suma totală alocată pentru infrastructura de servicii a crescut cu aproape 33% în 2018, comparativ cu 2016. Sursele proprii rămân principalul mod de finanţare (creştere cu 36%), în timp ce sumele alocate de la bugetul naţional asigură doar o mică parte din necesar (scădere cu 92%). Timp de trei ani, nu au fost atrase fonduri europene pentru a dezvolta aceste servicii, spune Consiliul Feroviar.

         Sursa: https://clubferoviar.ro