ARF DĂ VERDICTUL: LICITAŢIA PENTRU NOILE TRENURI ELECTRICE, ÎNTRERUPTĂ DIN CAUZA CONTESTAŢIILOR

Ca urmare a contestațiilor depuse de companiile Siemens Mobility şi Alstom Ferroviaria SpA, procesul de evaluare privind licitaţia pentru achiziţia celor 40 de rame electrice a fost întrerupt, potrivit anunțului făcut de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), publicat miercuri, 2 octombrie 2019, pe pagina sa de Internet.

          „Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, urmare a înregistrării a două contestaţii din partea companiilor Siemens Mobility şi Alstom Ferroviaria SpA, privind licitaţia de achiziţie a materialului rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R), procesul de evaluare a fost întrerupt”, susțin oficialii ARF.

          Instituţia dă asigurări că procedura va fi continuată conform prevederilor legale, după primirea Deciziei/Deciziilor de la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

          În aprilie 2019, ARF a lansat licitaţia pentru „Achiziţie material rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R)”, contractul având valoarea de până la 4,5 miliarde lei. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia publică a 40 unităţi rame electrice regionale şi mentenanţa acestora pe o perioadă de 15 ani de la livrarea fiecărei rame electrice, urmând ca acestea să fie livrate în termen de 32 de luni de la semnarea contractului.
         În perioada 30 iulie – 17 septembrie 2019, comisia de evaluare a ARF a verificat propunerile tehnice şi solicitările de clarificări prezentate de ofertanţii declaraţi admişi la faza de verificare iniţială, respectiv Alstom Ferroviaria SpA – Alstom Transport SA, Asocierea CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători şi Siemens Mobility.

          Astfel, au fost declarate admisibile în faza de evaluare tehnică cele trei oferte primite pentru achiziţia de rame electrice regionale, sub rezerva excluderii ofertei unuia dintre cei trei participanţi, în situaţia identificării unei situaţii potenţial generatoare de conflict de interese în care s-ar găsi acesta.

          Potrivit procesului verbal al şedinţei de evaluare a propunerilor financiare pentru achiziţia celor 40 de rame electrice, încheiat pe data de 18 septembrie 2019, Comisia de evaluare a analizat cele trei propuneri financiare depuse, principalul aspect al evaluării fiind preţul ofertei. Astfel, Alstom Ferroviaria SpA – Alstom Transport SA a venit cu un preţ fără TVA de peste 1,7 miliarde de lei, care, în opinia membrilor comisiei, nu este un preţ neobişnuit de scăzut, aşa cum este prevăzut la art. 210 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul său, nu au fost identificate erori aritmetice, iar propunerea financiară se încadrează în valoarea estimată. În concluzie, oferta a fost declarată admisibilă.

          În cazul Asocierii CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători, propunerea financiară a fost de 1,481 miliarde de lei fără TVA, în timp ce Siemens Mobility a cerut un preţ de 1,67 miliarde de lei, fără TVA, însă a fost identificată o eroare materială, dar care nu este de natură a influenţa propunerea financiară, preţul total al ofertei şi/sau punctajul ofertei, scrie Agerpres.

          În final, punctajele acordate celor trei companii pentru ofertele propuse la licitaţia organizată de Autoritatea de Reformă Feroviară pentru achiziţia de material rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători sunt următoarele: pe primul loc, CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători, cu 89 de puncte, pe locul doi se situează Asocierea Alstom Ferroviaria SpA – Alstom Transport SA, cu 78,69 de puncte, iar locul trei este ocupat de Siemens Mobility, cu 78,47 de puncte.


          Sursa: https://sursesiresurse.ro