Comisia Europeană obligă România să recupereze de la CFR Marfă ajutorul de stat de 570 milioane de euro

România este obligată să recupereze de la CFR Marfă ajutorul de stat de 570 de milioane de euro plus dobânda, conform Deciziei CE publicate recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 32/1 din 29 ianuarie 2021, a fost publicată Decizia (UE) 2021/69 a Comisiei din 24 februarie 2020 privind ajutorul de stat SA.43549 (2017/C) (ex2017/FC) (ex 2016/NN) (ex 2015/EO) pus în aplicare de România în favoarea CFR Marfă, scrie adevarul.ro.
Concret, Comisia Europeană consideră că România a încălcat prevederile articolului 108 alineatul 3 din Tratatul european, pentru că a luat ilegal următoarele măsuri:
(a) neexecutarea şi acumularea în continuare a datoriilor CFR Marfă la bugetul de stat între 2010 şi conversia creanţelor în acţiuni din 2013;

(b) neexecutarea şi acumularea în continuare a datoriilor CFR Marfă faţă de CFR Infrastructură între 2010 şi conversia creanţelor în acţiuni din 2013;

(c) conversia creanţelor în acţiuni din 2013;

(d) neexecutarea şi acumularea în continuare a datoriilor CFR Marfă faţă de CFR Infrastructură după conversia creanţelor în acţiuni din 2013 până în 2018 inclusiv.

România este acuzată şi de încălcarea art 107 alin. 1 al TFUE pentru că următoarea măsură care face obiectul prezentei decizii nu constituie ajutor de stat:

(a) neexecutarea şi acumularea în continuare a datoriilor CFR Marfă la bugetul de stat după conversia creanţelor în acţiuni din 2013 până în 2018 inclusiv.

„Sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele de stat în valoare de cel puţin 2 619,27 milioane RON (aproximativ 569,41 milioane EUR), şi anume ajutorul acordat prin aplicarea măsurii 1 (cel puţin 1 001,2 milioane RON, aproximativ 217,65 milioane EUR), plus ajutoarele acordate prin aplicarea măsurii 2 (cel puţin 783,78 milioane RON, aproximativ 170,39 milioane EUR) şi măsurii 5 (cel puţin 834,29 milioane RON, aproximativ 181,37 milioane EUR), la care se adaugă, pentru toate sumele restante datorate pentru măsurile 1, 2 şi 5, luate individual, dobânda pe piaţă corespunzătoare (care urmează să fie stabilită în conformitate cu metodologia de calcul descrisă), toate acordate ilegal de România, cu încălcarea articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în favoarea CFR Marfă”, se arată în decizie.

România trebuie să recupereze ajutoarele menţionate la articolul 1 de la beneficiar.

Sumele care trebuie recuperate sunt purtătoare de dobândă de la data la care au fost puse la dispoziţia beneficiarului până la recuperarea lor efectivă.

Dobânda se calculează ca dobândă compusă, în conformitate cu dispoziţiile capitolului V din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (216) şi ale Regulamentului (CE) nr. 271/2008 al Comisiei (217) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004.

Începând de la data adoptării prezentei decizii, România trebuie să pună capăt inacţiunii legate de neexecutarea silită a datoriilor menţionate la articolul 1.

Ajutoarele trebuie să fie recuperate imediat şi efectiv.

România trebuie să se asigure că prezenta decizie este pusă în aplicare în termen de şase luni de la data la care îi este notificată.

În termen de două luni de la notificarea prezentei decizii, România trebuie să îi transmită Comisiei următoarele informaţii:

(a) suma totală (principal plus dobândă) care trebuie recuperată de la beneficiar;

(b) o descriere detaliată a măsurilor deja adoptate şi a celor planificate în vederea conformării cu prezenta decizie;

(c) documente care atestă că beneficiarul a fost somat să ramburseze ajutorul.

România trebuie să informeze Comisia despre progresele înregistrate în ceea ce priveşte măsurile naţionale întreprinse pentru a pune în aplicare prezenta decizie până la recuperarea integrală a ajutoarelor menţionate la articolul 1. Aceasta trebuie să îi comunice imediat, la simpla solicitare a Comisiei, informaţiile privind măsurile care au fost deja adoptate şi cele planificate în vederea conformării cu prezenta decizie. De asemenea, România trebuie să furnizeze informaţii detaliate privind cuantumurile ajutoarelor şi ale dobânzilor deja recuperate de la beneficiar.

Prezenta decizie se adresează României. Comisia poate publica sumele ajutoarelor şi dobânzilor de recuperare recuperate în aplicarea prezentei decizii, fără a aduce atingere articolului 30 din Regulamentul (UE) 2015/1589.

Sursa:https://psnews.ro