Bugetul se mareste pt.CFR

fine, law, justice-7207889.jpg

Urmare a eforturilor și demersurilor susținute ale Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane pe finalul anului 2018, concretizate prin numeroase analize organizate în cadrul întâlnirilor la nivelul companiilor feroviare, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor Publice, a adreselor înaintate Președinției României, membrilor Parlamentului României, Guvernului României, precum și a dezbaterilor publice referitoare la sectorul feroviar românesc, în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 sunt prevăzute sumele necesare acoperirii lucrărilor de întreținere a infrastructurii publice feroviare (creșterea alocațiilor cu 500 mil. lei comparativ cu anul 2018) și continuării programelor de reparații și modernizare materialului rulant (menținerea compensației la nivelul anului 2018 și majorarea capitalului social al CFR Călători cu 150 mil. lei) fiind astfel posibilă onorarea acordurilor cadru încheiate cu reparatorii de material rulant.
De asemenea, condiționalitățile în materie de politici salariale impuse agenților economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt menținute la nivelul anului trecut, fiind creat cadrul permisiv pentru creșteri salariale în cadrul negocierilor colective.
Sursa: https://www.facebook.com/fnfmcv/