Adresa FNFMCV adresata conducerii CNCF CFR SA

Atașat poate fi consultată adresa transmisă de FNFMCV conducerii CNCF CFR SA   prin care se solicită dispunerea măsurilor necesare pentru convocarea Comisiei Mixte Patronat – Sindicate în vederea lămuririi aspectelor legate de nerespectarea clauzei cuprinse la articolul 63 litera i din contract referitoare la acordarea tichetelor de masă