Trenurile cu mărfuri periculoase nu vor mai avea nevoie de vagoane de acoperire

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a dat Ordinul 340/2021 prin care se abrogă articolele 99 și 100 din Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005. Articolele abrogate se referă la modul de formare a trenurilor care conțin vagoane încărcate cu mărfuri periculoase.

Abrogarea s-a făcut pe baza referatului Direcției generale transport terestru – Direcția transport feroviar. Articolele menționate impun utilizarea unor vagoane de acoperire în cadrul trenurilor care transportă și mărfuri periculoase. Astfel, articolele 99 și 100 abrogate impun:

  • Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile” și “incendiabile”, cu excepția vagoanelor cisternă încărcate cu produse petroliere – benzine, motorine, păcură, țiței – trebuie să fie aranjate în corpul trenului având ca vagoane de acoperire, cel puțin: a) 12 osii după locomotiva care trage trenul sau după locomotiva intercalată, dacă există; b) 6 osii înaintea locomotivei intercalate sau a locomotivei care împinge trenul. (2) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”, trebuie să fie aranjate în corpul trenului înaintea vagoanelor cu mărfuri periculoase din categoria “incendiabile” și separate de acestea prin cel puțin 6 osii de siguranță. Ca osii de siguranță nu pot fi folosite vagoane încărcate cu produse petroliere. (3) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “incendiabile” pot fi aranjate și la urma trenului, dacă trenul nu are locomotivă împingătoare. (4) În cazul în care vagoanele acoperite, încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “incendiabile”, au ușile și obloanele în bună stare și închise, pot fi aranjate imediat după locomotiva/locomotivele din capul trenului sau înaintea locomotivelor intercalate și împingătoare.
  • Vagoanele cisternă, încărcate cu produse petroliere albe, trebuie să fie separate de locomotiva din capul trenului prin cel puțin un vagon gol sau încărcat cu alte mărfuri decât cele periculoase din categoria “explozibile”, iar în lipsa acestuia prin cel puțin un vagon încărcat cu produse petroliere negre sau motorină.(2) Excepție de la prevederile de la alin. (1) fac trenurile formate numai din vagoane cisternă, încărcate cu produse petroliere albe, la care nu se asigură vagon de acoperire. (D.C.)

Sursa: https://clubferoviar.ro