Întâlnire informală cu privire la Legea privind Statutul personalului feroviar

La invitația conducerii Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, Federației Naționale Drum de Fier și Federației Naționale Elcatel au fost prezenți, astăzi 23 iunie 2020, la o întâlnire informală cu privire la Legea privind Statutul personalului feroviar.

La întâlnire au participat reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerului Finanțelor Publice și reprezentantul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER.

Au fost analizate aspectele legate de modul de asigurare cu personal feroviar de specialitate în vederea acoperirii nevoilor de funcționare a sectorului feroviar în următorii 5 ani, respectiv asigurarea resurselor necesare acoperirii efortului financiar suplimentar pentru reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani.

Astfel, membri conducerii comisiei au fost informați asupra faptului că există resurse suficiente pentru școlarizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației feroviare (circa 2246 de persoane anual) în vederea înlocuirii potențialilor beneficiari ai legii care vor părăsi sistemul feroviar, prin pensionare, până la finalul anului 2022 (5224 de persoane).

Cu referire la efortul financiar suplimentar, membri conducerii comisiei au fost informați asupra faptului că în anii 2020 și 2021 nu există necesitatea acoperirii unui efort financiar suplimentar dat fiind faptul că norma cuprinsă în lege cu privire la reducerea vârstei de pensionare produce efecte începând cu data de 01 septembrie 2021.

Efortul financiar suplimentar la bugetul asigurărilor sociale de stat în valoare de 8.858.178 lei lunar va fi necesar începând cu anul 2022.

Așadar, sperăm că toate aceste detalii să susțină un raport favorabil din partea comisiei, în cursul săptămânii viitoare, când vor fi reluate dezbaterile.

Biroul Executiv FNFMCV

Sursa: https://www.facebook.com/fnfmcv/