Guvernul discută legea pe baza căreia se va înființa noul CFR Marfă

Guvernul discută miercuri legea ce permite statului să înființeze noi companii publice, aceasta putând fi considerată legea pe baza căreia se va înființa noul CFR Marfă.

Despre proiectul legislativ în sine, Club Feroviar a scris aici. Reamintim pe scurt că:

 • adoptarea unei astfel de OUG este necesară deoarece în prezent statul nu are posibilitatea de a înființa propriile sale companii. Recent, Ministerul Transporturilor a propus Guvernului înființarea companiei Carpatica Feroviar care însă nu a fost acceptată de Guvern, propunerea nefigurând printre actele adoptate în decembrie 2022, când aceasta a stat pe masa Guvernului.

Noul CFR Marfă, doar pe baza unei legi generale, nu dedicate

 • argumente legale. Curtea Constituțională, prin intermediul Deciziei nr. 249/2018, a subliniat că actele cu valoare de lege, respectiv legile și ordonanțele, pot fi emise doar pentru reglementarea unor situații cu aplicabilitate generală și își extind efectele asupra unui număr nedeterminat de subiecte vizate de ipoteza normelor. Curtea reţine că tocmai caracterul de generalitate a actului normativ, aplicabilitatea sa asupra unui număr nedefinit de persoane distinge actul normativ de actul individual. Având în vedere că înființarea unei societăți are caracter individual, prin urmare nu poate fi înființată prin intermediul unui act cu valoare de lege, se impune asigurarea cadrului legal pentru a permite statului român să înființeze societăți prin intermediul unor acte cu aplicabilitate individuală”, se arăta în proiectul de OUG din toamna anului trecut.
 • Noua propunere spunea că „prin hotărâre, la propunerea ministerelor de resort (…) Guvernul poate înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate. Ministerele de resort pot participa, cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar, la majorarea capitalului social al societăţilor, la care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar. Decizia privind înfiinţarea de societăţi sau majorarea capitalului social are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, cu respectarea următoarelor principii:
  • promovarea concurenţei între operatorii economici;
  • garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al acestora;
  • asigurarea transparenţei fondurilor publice alocate şi utilizarea eficientă a acestora;
  • dezvoltarea regională fundamentată pe considerente sociale, economice şi de mediu;
  • evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine conflicte sociale ori manifestări ale concurenţei neloiale.

În luna noiembrie, Ministerul Transporturilor a lansat propunerea de înființare a Carpatica Feroviar, inițiativă despre care Club Feroviar a scris aici.

Sursa: Club Feroviar