CFR Călători nu va mai avea datorii la plata TUI: îl va plăti direct ARF. Ce spune Roșeanu

Operatorii de transport feroviar de călători, în special cel de stat, nu vor mai avea datorii la plata TUI. Odată cu intrarea în vigoare a unui proiect de act normativ inițiat de Ministerul Transporturilor, tariful pentru utilizarea infrastructurii va fi plătit direct de Autoritatea pentru Reformă Feroviară către CNCF CFR SA, nemaifiind inclus în compensație.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus vineri, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară.

„În vederea simplificării procedurilor de alocare a fondurilor necesare și a decontării valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare din România (TUI) prin elaborarea unui mecanism de pregătire, monitorizare și plată a TUI direct de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară către administratorul infrastructurii feroviare și a gestionarilor de infrastructură feroviară închiriată este necesară modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

ARF va plăti TUI direct către CFR SA, nu va mai vira banii operatorilor

Concret, după articolul 6 al Ordonanței 62/2016 se va introduce un articol nou, cu următorul cuprins:

”(1) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., plătește către administratorul infrastructurii feroviare și, după caz, către gestionarii de infrastructură feroviară decontul tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare pentru trenurile și rutele prevăzute în fiecare contract de servicii publice de transport feroviar de călători.

(2) Decontarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, prevăzută la alin. (1) se realizează de către A.R.F. lunar, cu încadrarea în sumele aprobate și alocate A.R.F. de la bugetul de stat, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul 81.01. «Transporturi», subcapitolul 84.01.02 «Transport feroviar», paragraf 84.01.04.01 «Transport pe calea ferată», titlul II «Bunuri și servicii»”.

În consecință, banii pentru TUI nu vor mai fi virați de ARF operatorilor, pentru ca aceștia să plătească apoi prestația către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. La fel se va întâmpla și în cazul secțiilor de circulație administrate de companii private, cum ar fi RC-CF Trans, care nu va mai primi banii de la Regio Călători, ci direct de la ARF.

Ștefan Roșeanu: „Se elimină problema întârzierilor la plată”

trenuri ilegale ale CFR Călători Locomotiva românească la Budapesta locomotive CFR Călători la Budapesta

”Propunerea MTI este ca, în urma acestei modificări legislative, TUI-ul aferent prestării serviciilor publice de transport feroviar de călători să se plătească direct de către ARF (să nu mai fie parte din subvenția plătită operatorilor feroviari). Astfel se scurtează timpul dintre momentul inițierii plății fondurilor publice de către Ministerul Finanțelor și cel al încasării de către CFR SA și gestionarii de infrastructură feroviară și se elimină problema întârzierilor la plată (tradusă inclusiv prin constituirea  unor garanții financiare) din partea operatorilor”, a explicat pentru Club Feroviar președintele ARF, Ștefan Roșeanu.

Prevederile noului act normativ se vor aplică însă doar trenurilor operate în cadrul Contractelor de Servicii Publice. „TUI pentru orice activitate non-serviciu public se facturează și se plătește direct de către OTF de călători. Deci pentru trenuri charter, trenuri comandate de un terț sau trenuri care vor fi introduse în circulație în afara contractelor (pe piața liberă) CFR SA facturează direct și încasează direct de la operator”, a precizat Roșeanu.Cele mai mari datorii la plata TUICFR Marfă și CFR Călători. Privații plătesc la timp

Situația financiară a CNCF CFR SA a fost perturbată de-a lungul timpului, în mai multe rânduri, de sumele neîncasate din TUI datorat de operatorii de transport, în special CFR Marfă și CFR Călători. Operatorii privați își plătesc la timp obligațiile către administratorul infrastructurii.

În proiectul de buget pe acest an al CFR SA se precizează că la data de 31 decembrie 2023, compania înregistra creanțe restante în valoare de 1.130.244,14 mii lei, datorate de operatorii de transport feroviar de marfă și călători, cu capital de stat și privat, din care: CFR Marfă S.A. (85,28%) suma de 963.902,33 mii lei și CFR Călători (9,58%) suma de 108.304,63 mii lei. Odată ce noul act normativ va intra în vigoare, CFR Călători nu va putea acumula datorii suplimentare către CFR SA.

O va putea face însă CFR Marfă, din două motive. În primul rând, trenurile de marfă nu intră sub incidența acestei propuneri legislative, așa cum a precizat Ștefan Roșeanu. În al doilea rând, și în acest an SNTFM CFR Marfă SA continuă procedura concordatului preventiv, procedură care îi permite să nu achite restanțele la plata TUI, ci doar facturile curente.

Sursa: CFR Călători nu va mai avea datorii la plata TUI: îl va plăti direct ARF (clubferoviar.ro)