Aviz favorabil pentru cumpărarea a încă 23 de locomotive noi și a altor nouă rame RE-IR-2

Comitetul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a avizat miercuri notele de fundamentare ce justifică necesitatea și oportunitatea achiziției a încă 23 de locomotive noi și a altor nouă rame RE-IR-2.

Este vorba de două obiective de investiții care au fost aprobate: ”Achiziție de 9 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR-2” și ”Achiziție 23 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160  km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”. Procedurile de achiziție vor fi desfășurate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în calitate de beneficiar în cadrul proiectului ”Sprijinirea reducerii consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor – material rulant durabil pentru serviciile de transport feroviar pe distanțe lungi”, finanțat prin Fondul pentru Modernizare (FM), instrument nou de finanțare ce contribuie la obiectivele Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde.

Propunerea de investiție a fost promovată de MTI și confirmată de BEI ca investiție prioritară, în aplicarea art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei.

Procedura de achiziție pentru locomotive noi și rame electrice va fi derulată de ARF

Pasul următor în pregătirea achiziției îl constituie adoptarea Hotărârilor de Guvern cu privire la aprobarea indicatorilor  tehnico-economici.

Ulterior, ARF va depune la ANAP documentația de achiziție în vederea lansării procedurii și primirii de oferte din partea furnizorilor de material rulant interesați. Proiectul se înscrie în planul mai larg de înlocuire a parcului de material rulant utilizat în transportul feroviar public de călători din România. Într-o notă a ministerului se susține că ARF are, în prezent, în stadiu avansat de achiziție pentru introducerea în circulația cu călători 66 de rame electrice de lung parcurs, 62 de rame electrice de scurt parcurs, 16 locomotive electrice și 12 automotoare electrice pe combustie de hidrogen. În pregătire sunt 23 locomotive electrice și 60 de rame electrice de scurt parcurs.

Sursa: Aviz favorabil pentru cumpărarea a încă 23 de locomotive noi și a altor nouă rame RE-IR-2 (clubferoviar.ro)