Achiziție material rulant

Achiziție material rulant – rame electrice noi RE-R, lot 1

În vederea îndeplinirii unora din obiectivele pentru care Autoritatea pentru Reformă Feroviară – ARF a fost înființată, aceasta intenționează să achiziționeze rame electrice noi destinate transportului feroviar de călători de scurt parcurs (regional), 20 bucăți – Rame Electrice Regionale – RE-R noi, cu posibilitatea de extensie pentru încă 30 de bucăți, în limita fondurilor aprobate din POIM 2014-2020.

În data de 28.12.2018, a fost publicat în SICAP anunțul de intenție nr. PI1000447  – pentru achiziția de material rulant RE-R – lot 1.

RE-R vor fi utilizate pentru serviciul comercial, pe liniile electrificate de pe rețeaua feroviară românească, alimentate de la linia de contact de 25 kV, 50 Hz și vor circula pe calea ferată cu ecartament normal de 1.435 mm, capabile să atingă o viteză de 160 km/h.

RE-R vor trebui să îndeplinească cerințele specificate în specificațiile tehnice de interoperabilitate STI „material rulant – material rulant de călători și locomotive”STI „material rulant – zgomot”STI Comanda-control și semnalizareSTI Energie. Fiecare RE-R va asigura o capacitate de cel puțin 190 locuri pe scaune.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate preț, în care componenta tehnică de evaluare are o pondere de 51%, iar componenta financiară (prețul ofertei are ponderea de 49%). Achiziția se referă la un program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, Fondul de Coeziune și FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională).

Conform caietului de sarcini a avut loc consultarea a pieței conform anunțului nr. MC 1004032, publicat în SICAP în data de 23.11.2018.

Valoarea totală estimată a lotului 1 va fi 120 milioane Euro, fără TVA. Valoarea totală actuală a fondurilor eligibile pentru achiziția de material rulant – prevăzute în POIM – este de circa 250 milioane Euro, cu posibilitatea suplimentării acestora.

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare este 28.01.2019.

Nota: Conform afirmației făcute de Agenția pentru  Agenda Digitală a României, SICAP a apărut ca: “Urmare a proiectului cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala de extindere a S.E.A.P. denumit ”Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice (S.I.C.A.P.)